Menu

Tarieven

Een advocaat levert steeds maatwerk. Geen enkele zaak is identiek aan een andere. Daarom is het moeilijk, dikwijls zelfs onmogelijk om bij het start van een dossier een exacte inschatting te maken van de te verwachten kosten en erelonen. De omvang van het ereloon is in grote mate afhankelijk van factoren die de advocaat niet zelf in de hand heeft en niet kan voorspellen (acties van de tegenpartij, standpunt en gebruiken van de rechtbank, …).
Dit betekent echter niet dat er louter willekeurig wordt gerekend. Toepassing van het principe  "NO CURE NO PAY" (geen kosten of erelonen indien geen resultaat) is bij wet verboden. De advocaat is niet gebonden door een resultaatsverbintentis maar levert wel de beste inspanningen om zo goed mogelijk de belangen van zijn cliënt te behartigen.
Sedert 1 januari 2008 is de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van ereloon en kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat  in werking getreden. Deze wet voorziet dat "de in het ongelijk gestelde partij" een forfaitaire tegemoetkomining in kosten en ereloon moet betalen aan "de winnaar" van de procedure.  Het betreft een forfaitaire tegemoetkoming en dus geen volledige terugbetaling van ereloon en kosten verbonden aan een advocaat. Deze tegemoetkoming is de rechtsplegingsvergoeding.
Indien u, teneinde de ereloonstaat van uw raadsman te vereffenen, verzekerd bent via een rechtsbijstandverzekering dient u voor ogen te houden dat de keuze van de advocaat ALTIJD VOLLEDIG VRIJ is.
Beschikt u niet over een rechtsbijstandsverzekering en zijn uw inkomsten ontoereikend om de ereloonstaat van uw advocaat te betalen, kan het kantoor steeds een aanvraag richten tot het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB).  Het kantoor werkt nog steeds mee aan deze juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).
Er zullen steeds provisies gevraagd worden rekeninghoudend met  de te verwachten kosten en prestaties en afhankelijk van het belang, de dringendheid en de moeilijkheid van het dossier. Er kan te allen tijde een tussentijdse afrekening bekomen worden. Bij het afsluiten van het dossier wordt steeds een gedetailleerde eindstaat opgemaakt met opgave van de kosten en de geleverde prestaties uiteraard met toerekening van de reeds betaalde provisies.
Een ereloonstaat is opgebouwd uit "kosten" en "honorarium"
De variabele kosten: zijn onder meer de door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, gerechtsdeurwaarderskosten, de kosten voor allerhande afschriften en attesten, toerekenbare administratie- en secretariaatskosten zoals die voor briefwisseling (inbegrepen de archiverings- en bewaringskosten), verplaatsingskosten enz...
De vaste kosten: om zijn werk goed te kunnen doen, moet de advocaat ook kosten maken die niet toe te rekenen zijn op een zaak zoals het volgen van bijscholingen, de aanschaf van wetboeken, rechtsliteratuur en tijdschriften, juridische databanken, de algemene kantoorkosten, de informatica- en communicatiestructuur, kosten verbonden aan internetdiensten en abonnementen voor consulteerbare databases enz...
De kantoor- en administratiekosten
Opening dossier voor aanmaak, boekhouding, sluiting, archivering enz... (andere tarieven i.g.v. abonnement of bijz. afspraken): € 75,00
Gewone brief per stuk: € 10,00
Aangetekende brief per stuk: € 15,00
Dactylografie per blz. andere dan briefwisseling: (procedurestukken, adviezen, contracten, inventarisatie € 10,00
E-mail per stuk: € 7,00
Kopie per stuk: € 0,30
Kleurenkopie per kopie: € 0,50
Verplaatsingskosten per km (bv. verplaatsing naar een rechtbank): € 0,50
 
De gerechts- en deurwaarderkosten
De gerechtskosten moeten steeds voorgeschoten worden door de eisende partij. De Rechtbank beslist uiteindelijk bij de uitspraak wie deze kosten zal betalen. Het kantoor vraagt bij middel van een provisienota, een voorschot voor de dekking van onder meer ook de te voorziene proces en/of behandelingskosten bij de start van een dossier.
Het honorarium
Het ereloon is de vergoeding voor de tussenkomsten en intellectuele prestaties van de advocaat. Het kantoor hanteert een basis uurloontarief van: 100,00 EUR. Het uurtarief kan gecorrigeerd worden met een coëfficiënt in functie van de belangrijkheid of de moeilijkheidsgraad van het dossier, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat, de ervaring van de advocaat, de verantwoordelijkheid of de kennis van de advocaat in de behandelde materie.
Individuele bijzondere en/of afwijkende afspraken per dossier zijn steeds mogelijk, ook in geval van abonnementen (= voor steeds wederkerende zelfde procedures), in geval van incasso (= voor invordering van facturen, schuldvorderingen en dergelijke), kunnen speciale tarieven worden gemaakt, tevens kan een forfaitair vast bedrag afgesproken worden voor een welomlijnde procedure.
Meer en meer wordt het systeem van een schriftelijke overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt gehanteerd. Een dergelijke werkwijze concretiseert de gemaakte afspraken in een overzichtelijk en transparant contract. Een voorbeeldovereenkomst kan op eenvoudig verzoek bekomen worden.

 

terug naar boven

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KBO: 0832.087.378

Kantoor

Molenkouterstraat 54
9870 Machelen aan de Leie (Zulte)

Tel: 09/269.08.44

Fax: 09/225.46.58